Dostosuj wydruk

Świadczenie honorowe tylko dla czterech osób w powiecie

Świadczenie honorowe tylko dla czterech osób w powiecie

W Wielkopolsce emeryturę wyjątkową pobiera 178 osób, które ukończyły sto lat życia. Najstarsi z jubilatów obchodzili w tym roku 109. urodziny. Na terenie Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, wypłacanych jest 49 emerytur dla stulatków. W samym powiecie gostyńskim – są to cztery osoby. To dobry wynik. W sąsiadujących z nami powiatach, osób długowiecznych, jest mniej.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca stulatkom świadczenie honorowe, do którego jubilat nabywa uprawnienia w momencie ukończenia stu lat życia. Jest ono wypłacane co miesiąc i wynosi 100 procent kwoty bazowej (aktualnie kwota bazowa to 4003,88 zł). Ze świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna.

- Sprawy o przyznanie świadczenia z tytułu ukończenia 100 lat dla osób uprawnionych do emerytury lub renty z ZUS, rozpatrywane są z urzędu, tzn. w celu ich przyznania nie jest konieczne złożenie wniosku – mówi Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

W przypadku osób, które nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS lub innego organu emerytalnego, prezes Zakładu podejmuje decyzję na wniosek zainteresowanego. Oznacza to, iż wniosek o przyznanie świadczenia honorowego powinien złożyć sam zainteresowany, jego ustawowy przedstawiciel lub pełnomocnik.

- Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego, ewentualnie kserokopię paszportu i odpisu skróconego aktu urodzenia. Dodatkowo, z tej niecodziennej okazji, pracownik Oddziału ZUS osobiście przekazuje jubilatowi list gratulacyjny prezesa zakładu wraz z życzeniami – dodaje M. Nowicka.

W Oddziale ZUS w Ostrowie Wielkopolskim wypłacanych jest 49 dodatków dla stulatków, w tym dla 43 kobiet i 6 mężczyzn (według stanu na 31 maja 2019 r.)

Najstarszą osobą w całym Oddziale ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, której wypłacany jest dodatek dla stulatka, jest kobieta urodzona w 1912 r. w powiecie wolsztyńskim. Najstarszym mężczyzną  jest mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego urodzony w 1914 r.

 

Wybrane jednostki:

Gostyń - 4 osoby: 3 kobiety, 1 mężczyzna, najstarszy mężczyzna - ur. w 1915 r.

Leszno - 8 osób: 8 kobiet, najstarsza  - ur. w 1913 r.

Krotoszyn - 1 osoba,  1 kobieta  - ur. w 1919 r.

Rawicz - 1 osoba : 1 kobieta - ur. w 1918 r.

Jarocin - 5 osób: 4 kobiety, 1 mężczyzn, najstarsza kobieta – ur. w 1913 r. mężczyzna – ur. w 1916 r.

Kościan - 1 osoba: 1 kobieta - ur. w 1919 r.

Pleszew - 3 osoby: 2 kobiety, 1 mężczyzna, najstarsza kobieta - ur. w 1918 r. mężczyzna – ur. w 1919 r.

Czytaj także: 

 

 

 

 

autor: Anna Twardowska

Źródło:

Dodano: 2019.06.19

gostynska.pl Copyright © 2007 - 2019 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kolejowa 15, 63-800 Gostyń., 65 572 74 00