Dostosuj wydruk

Więcej zapłacimy za pozwy, apelacje i nabycie spadku

Więcej zapłacimy za pozwy, apelacje i nabycie spadku

W niektórych przypadkach nawet o 100% wzrosły opłaty sądowe po wejściu w życiu 21 sierpnia nowelizacji ustawy o kosztach sądowych. Wprowadziła ona duże zmiany w wysokości opłaty sądowej w sprawach o prawa majątkowe.

Do tego momentu zasadą w procesie była opłata w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu (przedmiotu zaskarżenia), która nie mogła być niższa niż 30 zł i wyższa niż 100 000 zł. Za pozew i apelację strona nie mogła więc zapłacić opłaty wyższej niż 100 000 zł i to niezależnie od wartości sprawy. Po zmianach opłata maksymalna została podwojona i wynosić będzie 200 000 zł.

Z kolei w sprawach o wartości poniżej 20 000 zł zasadę 5% wartości zastąpiono przedziałami kwotowymi.

W zależności od wartości przedmiotu sporu opłaty kształtują się więc następująco:

Jednym z przypadków ponad 100% wzrostu opłaty są te dotyczące składania wniosków m.in. zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych, które wzrosły z 40 do 100 zł. Podobnie jest z opłatami od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, sporządzenie spisu inwentarza lub odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - wzrost z 50 do 100 zł.

Również więcej zapłacimy też za wnioski o założenie księgi wieczystej - stawka skoczyła z 60 do 100 zł. Tyle samo zapłacimy m.in. za wniosek o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona czy odłączenie nieruchomości lub jej części. Dobrą wiadomość jest za to wprowadzenie opłaty za wyprostowanie ksiąg wieczystych, która w przypadku wartości przedmiotu sporu ponad 40 tys. zł jest stała i wynosi 2 tys. zł (dotychczas było to 5% wartości).

W drugą stronę ustawodawca poszedł w przypadku pozwów w sprawie m.in. o rozwiązanie spółki, za które nie zapłacimy już 2 tys., a 5 tys. zł. Od 21 sierpnia bezpłatne jest wytoczenie pozwu przeciwko pracodawcy o zapłatę zaległego wynagrodzenia.

Natomiast eksperci wieszczą możliwy koniec instytucji prób ugodowych, gdzie trzeba zapłacić 1/5 opłaty od pozwu. Łatwo sobie policzyć, jakie są to koszty przy sprawach o kilkaset tysięcy złotych. A dotychczas było to 300 zł za wniosek. Nowelizacja wprowadziła także opłatę za dotychczas bezpłatny wniosek o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem w kwocie 100 zł. 

Obok opłat sądowych zmienił się cennik opłat kancelaryjnych. Za każde rozpoczęte 10 stron wydanego odpisu, wypisu lub wyciągu dokumentów zapłacimy 20 zł, zamiast dotychczasowych 6 zł za każdą stronę. Kopia dokumentu wyniesie 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron, zamiast dotychczasowej opłaty 1 zł za każdą stronę. Pojedynczy dokument może więc nas kosztować nawet 20 zł.

Czytaj także: wiceburmistrz pisze o zbrodni

Zmarł pan Stanisław - jeden z najstarszych mieszkańcow powiatu

autor: Bogdan Bujak

Źródło:

Dodano: 2019.09.09

gostynska.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kolejowa 15, 63-800 Gostyń., 65 572 74 00