Dostosuj wydruk

Segregujemy śmieci. Brązowe pojemniki na bioodpady obowiązkowe

Segregujemy śmieci. Brązowe pojemniki na bioodpady obowiązkowe

Wszyscy mieszkańcy od stycznia 2020 r. będą musieli segregować śmieci - to wynik znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dotychczas było tak, że w deklaracji mogliśmy zgłosić niższą opłatę w przypadku selekcjonowania odpadów, a wyższą, jeśli nie chcieliśmy ich segregować.

Nowelizacja mówi o tym, że wszyscy od 1 stycznia 2020 r. są zobowiązani do odstawiania 5 frakcji odpadów. I dotyczy to nie tylko właścicieli domków jednorodzinnych, ale także mieszkańców bloków i kamienic. A jeśli ktoś w budynku wielorodzinnym się wyłamie i zostanie „przyłapany” - będzie obowiązywała odpowiedzialność zbiorowa, czyli więcej zapłacą wszyscy lokatorzy np. bloku.

STAWKA ŚMIECIOWA
Za odbiór i zagospodarowanie odpadów w gminach, które należą do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zapłacimy miesięcznie 24 zł za osobę zamieszkującą posesję. Wyższa opłata będzie pewną formą kary za nieposegregowanie odpadów. Zgromadzenie Członków KZGRL ustaliło, że właściciele posesji, u których pracownicy KZGRL stwierdzą brak segregacji odpadów zapłacą dwa razy więcej - 48 zł.

UWAGA! W związku ze zmianą stawki opłaty, nie ma potrzeby zmiany deklaracji. Nowych deklaracji nie muszą składać też właściciele nieruchomości, którzy wcześniej nie segregowali odpadów. Jak informuje KZGRL, wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymają zawiadomienie o wysokości nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

TUTAJ CZYTAJ O ZMIANIE HARMONOGRAMÓW ODBIORÓW OD 1 STYCZNIA

KUBŁY BIO
Od 2020 roku - w związku z wcześniejszym rozporządzeniem - mieszkańcy gmin, należących do KZGRL muszą segregować odrębną frakcję odpadów - tzw. frakcję bio. Chodzi głównie o odpady kuchenne. Na posesji obowiązkowo powinien pojawić się kolejny, brązowy pojemnik.

Jak mają wyglądać pojemniki do segregowania odpadów reguluje rozporządzenie w sprawie selektywnej zbiórki, które obowiązuje od 2017 r. Kolorystyka kubłów jest określona - jeśli chodzi o odpady „bio” on musi być brązowy, koniecznie z napisem BIO. Zatem przy jednorodzinnej posesji zamieszkałej zostawiamy pojemnik na odpady zmieszane (tutaj trafią popiół, resztki mięsa, kości, zabrudzony papier itp.), kubły/worki na szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne oraz dodatkowo kubeł na bioopdpady.

JAK SEGREGUJEMY? KLIKNIJ OBRAZEK ŻEBY POWIĘKSZYĆUWAGA! Zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika brązowego będą właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zdecydują się kompostować odpady. Będą mogli ubiegać się też o obniżenie opłaty śmieciowej. Związek, po kontroli, na posiedzeniu zgromadzenia, może to zrobić, podejmujac odpowiednią uchwałę.  I wtedy mieszkaniec, wyrzucający odpady biodegradowalne do kompostownika (nieposiadający brązowego kubła), będzie mógł płacić niższą opłatę śmieciową.

Na chwilę obecną nie ma potrzeby zgłaszania do KZGRL faktu posiadania kompostownika (nie trzeba zmieniać deklaracji). Potrzeba taka zajdzie w momencie gdy Zgromadzenie Związku, w drodze uchwały, zwolni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe - oznakowanie

Na potrzeby oznakowania brązowych pojemników na odpady biodegradowalne Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego przygotował naklejki w formacie A4. Ponadto dostępne są naklejki na pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych (resztkowych) informujące o zakazie wrzucania do nich odpadów biodegradowalnych. Naklejki nie są obowiązkowe. Obowiązkowy jest napis "BIO" na brązowym pojemniku. Czy będzie on w formie przygotowanej przez Związek grafiki, czy też innej - wybór leży po stronie właściciela nieruchomości.

Zainteresowani otrzymaniem przedmiotowych naklejek mogą kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 65 528 6569, mailowy jorzechowska@kzgrl.pl lub osobiście w siedzibie Związku w Lesznie.

Naklejki można także wydrukować samodzielnie - KLIK.

TUTAJ WYJAŚNIAMY, GDZIE MOŻNA DOSTAĆ WORKI NA ODPADY SEGREGOWANE - klik

autor: Agata Fajczyk

Źródło:

Dodano: 2019.12.29

gostynska.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kolejowa 15, 63-800 Gostyń., 65 572 74 00