Dostosuj wydruk

Trwa nabór do przedszkoli. Jeszcze kilka dni na składanie wniosków

Trwa nabór do przedszkoli. Jeszcze kilka dni na składanie wniosków

Rodzice z gostyńskiej gminy, którzy chcą, aby ich dziecko objęte zostało opieką przedszkolną powinni do 24 stycznia złożyć wniosek o przyjęcie do wybranej placówki. Trwa nabór do publicznych przedszkoli w Gostyniu i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych na terenach wiejskich na rok szkolny 2020/2021. Ostateczne listy z wynikami naboru pojawią się 5 lutego.

Obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu w roku szkolnym 2020/2021 podlegają dzieci urodzone w 2014 roku, a urodzone później: w 2015, 2016 i 2017 roku mają prawo do wychowania przedszkolnego. W pierwszej kolejności do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci z terenu gminy Gostyń.

UWAGA!

Do czwartku 30 stycznia 2020 roku dyrektorzy przedszkoli i szkół podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Rodzice lub opiekunowie prawni w terminie od czwartku 30 stycznia 2020 roku do wtorku 4 lutego 2020 roku powinni złożyć w przedszkolu, szkole, do której dziecko zostało przyjęte pisemne potwierdzenie woli przyjęcia.

Z kolei w środę, 5 lutego 2020 roku dyrektorzy poinformują rodziców o ostatecznych wynikach naboru poprzez wywieszenie ostatecznej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Z informacji, podawanych przez burmistrza Gostynia na ostatniej sesji wynika, że w gminie mamy 1230 dzieci, objętych edukacją przedszkolną, natomiast maluchów do lat 3, objętych opieką żłobkową jest 172.

Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać w:

Przedszkolu Miejskim nr 1 w Gostyniu pod numerem telefonu 65 572 00 45,

Przedszkolu Miejskim nr 4 w Gostyniu pod numerem telefonu 65 572 12 88,

Przedszkolu Miejskim nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu pod numerem telefonu 65 572 39 96,

Przedszkolu Miejskim nr 7 w Gostyniu pod numerem telefonu 65 572 13 62,

Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie pod numerem telefonu 65 571 81 70,

Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie pod numerem telefonu 65 571 03 27,

Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie pod numerem telefonu 65 572 09 39,

Szkole Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli pod numerem telefonu 65 572 30 65,

Szkole Podstawowej im. Wandy Modlibowskiej w Sikorzynie pod numerem telefonu 65 572 06 14.

autor: Agata Fajczyk

Źródło:

Dodano: 2020.01.19

gostynska.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kolejowa 15, 63-800 Gostyń., 65 572 74 00