Dostosuj wydruk

Powiat nie wyraził zgody na przedłużenie robót na trasie Karzec - Pudliszki

Powiat nie wyraził zgody na przedłużenie robót na trasie Karzec - Pudliszki

Powiat gostyński oczekuje od firmy DROGBUD przywrócenia ruchu.

Dzisiaj rano zarząd zajmował się kwestią wniosku firmy DROGBUD dotyczącego wydłużenia terminu realizacji zadania na trasie Pudliszki - Karzec. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Mając na względzie oczekiwania mieszkańców i bezpieczeństwo ruchu zarząd oczekuje od firmy przywrócenia ruchu na remontowanym odcinku w ustalonym w umowie terminie, czyli od 1 grudnia br. (termin wykonania prac zgodnie z umową to 30.11. br).

Nie wyrażono zgodny na wydłużenie terminu wykonania robót drogowych i mostowych.

Natomiast ze względu na wystąpienie obiektywnych przesłanek i akceptację robót dodatkowych postanowiono wyrazić zgodę na wydłużenie terminu wykonania prac związanych z budową ciągu pieszo - rowerowego z Pudliszek do Karca do 15.12 br (Firma wnioskowała o wydłużenie całości prac do 22.12. br.).

Jednocześnie zwrócono uwagę na konieczność naprawy ubytków na drogach stanowiących objazd - Karzec - Rokosowo - Pudliszki oraz na zachowanie szczególnej ostrożności i zasad bezpieczeństwa przez wykonawcę po otwarciu odcinka drogi i wykonywaniu dalszych prac przy ścieżce pieszo - rowerowej.

 
Trzeba bowiem uznać zasadność wykonania prac dodatkowych, których ani inwestor ani wykonawca nie mogli przewidzieć i fakt wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, w tym dwóch nawałnic w sierpniu i październiku. Wydłużenie terminu wykonania części prac o 2 tygodnie wydaje się zasadne. Dla mieszkańców i użytkowników drogi najważniejsze jest otwarcie ruchu na odcinku Pudliszki - Karzec - Damian Walczak, radny powiatowy.
 

autor: Izabela Skorzybót

Źródło:

Dodano: 2017.11.21

gostynska.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kolejowa 15, 63-800 Gostyń., 65 572 74 00