Dostosuj wydruk

Środki na otwarcie działalności nadal dostępne

Środki na otwarcie działalności nadal dostępne

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu dysponuje środkami na otwarcie działalności gospodarczej w 2018 roku.

 

O bezzwrotną dotację ubiegać się mogą osoby powyżej 30. roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Gostyniu (dla których został ustalony II profil pomocy), mężczyźni dodatkowo muszą spełnić co najmniej jedno z kryteriów, tj. posiadać niskie kwalifikacje (wykształcenie maksymalnie średnie) lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub status osoby długotrwale bezrobotnej lub ukończony 50. rok życia.

Środki finansowe przyznawane są w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim (IV)”.

Osoby zainteresowane otrzymaniem środków na otwarcie firmy zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Tomaszem Marciniakiem lub Natalią Twardowską pod nr 65 572 33 67 wew. 32, bądź bezpośrednio w siedzibie PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, pok. nr 211. Koordynator projektu: Paulina Dudek, tel. 65 572 33 67 wew. 40.

Czytaj także: 103-letni pan Stanisław dziękował za pamięć.

autor: Anna Twardowska

Źródło:

Dodano: 2018.11.07

gostynska.pl Copyright © 2007 - 2019 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kolejowa 15, 63-800 Gostyń., 65 572 74 00