Dostosuj wydruk

Oni mają patrzeć władzy na ręce

Oni mają patrzeć władzy na ręce

O tym, jak szczególnie znaczenie dla zapewnienia prawidłowości i przejrzystości działań Rady Powiatu Gostyńskiego ma komisja rewizyjna mówił na II sesji przewodniczący Alfred Siama.

– Przysługują jej uprawnienia kontrolne. Może kontrolować działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych – wyjaśnił A. Siama.

Komisję tę powołano jako ostatnią do życia, ponieważ dopiero na drugim posiedzeniu rada powiatu obradowała w pełnym składzie. Zaledwie kilka minut wcześniej przyjęto ślubowanie od radnego Mikołaja Rogali, który tym samym uzyskał mandat.

Zgodnie z regulaminem, spośród kandydatów zgłoszonych na członków komisji (minimum 5 osób), radni wybierali osoby na trzy funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

– Są dwa tryby głosowania, jeżeli chodzi o wybór komisji rewizyjnej i osób funkcyjnych. Można głosować imiennie, co jest czasochłonne i trochę skomplikowane. Ale statutu przewiduje, że, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie stanowisk do obsadzenia możliwe jest głosowanie, takie powiedziałbym całościowe, nad składem komisji oraz nad powierzeniem funkcji kierowniczych zgłoszonym radnym – poinformował przewodniczący Siama.

Wszyscy radni przychyli się do tej propozycji.

I tak głosami „za” 18 obecnych na sesji rajców powołano komisję rewizyjną, na czele, której stanęli: Mikołaj Rogala (Forum Demokratyczne) w roli przewodniczącego, Sylwia Maćkowiak (Prawo i Sprawiedliwość) jako wiceprzewodnicząca oraz Damian Walczak (Samorządowa Koalicja Współpracy) pełniący funkcję sekretarza. Pozostali członkowie to: Izabela Dereszewicz (Forum Demokratyczne), Maciej Malczyk (Forum Demokratyczne), Antoni Kuś (Samorządowa Koalicja Współpracy), Tomasz Skibicki (Samorządowa Koalicja Współpracy), Krzysztof Wachowiak (Samorządowa Koalicja Współpracy).

Dzięki nagrodzie odświeżą szkolne toalety

autor: Bogdan Bujak

Źródło:

Dodano: 2018.12.14

gostynska.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kolejowa 15, 63-800 Gostyń., 65 572 74 00