Dostosuj wydruk

Koniec pewnej epoki. Długoletni dyrektor przeszedł na emeryturę

Koniec pewnej epoki. Długoletni dyrektor przeszedł na emeryturę

Z końcem ubiegłego roku, po ponad trzech dekadach pełnienia funkcji dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach na emeryturę przeszedł Jan Nawrot. W związku z tym zaszła konieczność ogłoszenia konkursu na toż stanowisko.

Zgodnie z kryteriami konkursowymi osoby, które będą kandydowały na fotel dyrektora, oprócz niezbędnych wymagań jak m.in. jak obywatelstwo polskie, niekaralność, wykształcenie wyższe i co najmniej 5-letni staż pracy przy organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej powinny również posiadać na przykład wiedzę na temat uwarunkowań i specyfiki kulturalno-społecznej gminy Piaski oraz doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Kandydaci mają czas do 14 stycznia 2019 roku na złożenie stosownych dokumentów w Urzędzie Gminy Piaski.

Odejście Jana Nawrota, który przez wiele był związany z samorządem gminy Piaski, to koniec pewnej epoki w działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach. Zanim jednak zaczął on pracę w tejże instytucji kultury, przez 10 lat: od roku 1975 do 1985 pracował w piaskowskim urzędzie gminy. Z dniem 1 lipca 1985 roku objął stanowisko dyrektora tamtejszego GOK-u, które zajmował aż do 28 grudnia 2018 roku, gdy przeszedł na emeryturę.

Do czasu wyboru nowej osoby zarządzającej miejscowym gminnym ośrodkiem kultury obowiązki dyrektora pełni dotychczasowy wicedyrektor instytucji, Paweł Powicki.

Czy coś się zmieni w pensji burmistrza?

 

autor: Bogdan Bujak

Źródło:

Dodano: 2019.01.03

gostynska.pl Copyright © 2007 - 2019 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kolejowa 15, 63-800 Gostyń., 65 572 74 00