Dostosuj wydruk

Liceum nie wypada najlepiej, technikum siódme w województwie

Liceum nie wypada najlepiej, technikum siódme w województwie

„Perspektywy” po raz kolejny opublikowały ranking liceów i techników. To spory zasób wiedzy o szkołach w całej Polsce, umożliwiający porównywanie, sprawdzanie ich sukcesów i słabszych stron oraz wyników na tle konkurencji. W Rankingu Liceów 2019 gostyński "ogólniak" trafił poza 500 pozycję, z kolei w Rankingu Techników 2019 technikum w ZSZ w Gostyniu awansowało do pierwszej 100.

Głównymi adresatami tabel klasyfikacyjnych są uczniowie i ich rodzice, którzy stają przed bardzo ważną decyzją - wybrać liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Pięć list  ma im dostarczyć informacji na ten temat. Dwie zaliczane są do głównych: Ranking Liceów Ogólnokształcących 2019, Ranking Techników 2019 (poza tym są 3 ogólnopolskie rankingi dodatkowe: Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2019, Ranking Maturalny Techników 2019 oraz Ranking Szkół Olimpijskich 2019).

Dla dyrektorów szkół i nauczycieli ranking może być podsumowaniem ich pracy.

- Wyniki mają także ogromny wpływ na decyzje dziesiątków tysięcy uczniów, którzy poszukują odpowiedniej dla siebie szkoły. Ranking Liceów i Techników Perspektywy czytają także uważnie organy prowadzące szkół. Z satysfakcją odnotowujemy, że najlepsze licea i technika są nagradzane przez prezydentów miast, kuratorów oświaty, marszałków i wojewodów - zapewnia redakcja „Perspektyw”.
 

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, b. rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W Rankingu 2019 analizowano wyniki 2126 liceów ogólnokształcących oraz 1731 techników (bez szkół dla dorosłych). Szkoły musiały spełnić tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2018 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki - przedmiotów zdawanych obowiązkowo, musiały być nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Kryteria Rankingu Liceów 2019 to: sukcesy w olimpiadach (30 proc.), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25 proc.) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 proc.). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2019 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30 proc.) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30 proc.). Opublikowano wykaz 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. Z tabel można odczytać znacznie więcej: która szkoła od lat utrzymuje wysoką formę, która spada, a która wspina się coraz wyżej w zestawieniu.
 

ZSO im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu w Rankingu Liceów 2019 znalazło się na 711 miejscu (w ubiegłym roku również poza 500), technikum ZSZ w Gostyniu na 100 miejscu, w 2018 r. było na 223 pozycji.

W  Rankingu Techników Wielkopolski ZSZ w Gostyniu znalazł się na 7 miejscu, ze złotą odznaką. Technikum ZSOiZ w Krobi w rankingu wojewódzkim zajęło 45 miejsce, za to w Rankingu Perspektyw 2019 znalazło się poza 500.

Jeśli chodzi o Wojewódzki Ranking Liceów  2019, próżno szukać gostyńskiego "ogólniaka" w tabelach, w pierwszej 50., liceum ze Śremu jest na 27 miejscu, a  I liceum ogólnokształcące z Kościana na 31 pozycji, zaraz po nim krotoszyński "ogólniak".

 

Więcej na www.perspektywy.pl

autor: Agata Fajczyk

Źródło:

Dodano: 2019.01.10

gostynska.pl Copyright © 2007 - 2019 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kolejowa 15, 63-800 Gostyń., 65 572 74 00