Dostosuj wydruk

Pierwsze koty za płoty. Jeden sołtys „spadł” ze stołka

Pierwsze koty za płoty. Jeden sołtys „spadł” ze stołka

W gminie Borek rozpoczęły się wybory sołtysów i do rad sołeckich. Renata Kryś przejęła pałeczkę po sołtysie w Bolesławowie. W Bruczkowie mieszkańcy pełnym zaufaniem obdarowali dotychczasowego gospodarza wioski.

Zgodnie z zarządzeniem burmistrza, wyborcze zebrania wiejskie odbywają się w gminie od 6 lutego do 18 marca. 

Pierwsze odbyło się 6 lutego, w świetlicy wiejskiej w Bolesławowie. Przyszło 46 osób uprawnionych do głosowania. Na ogólną liczbę 148 , stanowi to 31,08% uprawnionych. Zgodnie z uchwalonymi przez radę miejską zasadami o ważności zebrania, wybory mogły się odbyć w I turze. W spotkaniu uczestniczyli również przewodniczący rady Tomasz Pawlak, radny Leszek Chałupniczak oraz burmistrz gminy Marek Rożek. Na początku wysłuchano sprawozdania Jan Dutkiewicza z działalności sołtysa i rady sołeckiej oraz realizacji zadań na terenie wioski.

TUTAJ o terminach zebrań sołeckich w gminie Gostyń - KLIK

Podczas wyborów sołtysa zgłoszono dwie kandydatury. O dalsze pełnienie funkcji walczył Jan Dutkiewicz - dotychczasowy sołtys wioski, jego rywalką była Renata Kryś. Mieszkańcy większym zaufaniem obdarowali Renatę Kryś.

W skład Rady Sołeckiej Bolesławowa weszli: Agnieszka Godniak-Szymczak, Kamil Kryś i Marianna Musielińska.

Punkt „Wolne głosy i wnioski” był doskonałą okazją do rozmowy i przedstawienia samorządowcom, czego brakuje w wiosce. Mieszkańcy uznali, że należałoby zgazyfikować Bolesławów. Mają nadzieję, że niedługo ich posesje zostaną podłączone do sieci gazowej. W rozmowie z burmistrzem Markiem Rożkiem ustalono, że wcześniej społeczność ponownie powinna wypisać ankietę dotyczącą gazyfikacji wsi i opisać dokładnie, jakie sprzęty będą podłączone do sieci. Kolejną sprawą poruszoną na zebraniu była kwestia światłowodów. Mieszkańcy przyznali, że są zaniepokojeni tym, że - pomimo wcześniejszych obietnic - nikt nie interesuje się linią światłowodową, nie można z niej korzystać. Burmistrz Rożek wyjaśnił, że jest po konsultacjach z firmą INEA, od której otrzymał zapewnienie, iż w najbliższym czasie na teren gminy Borek Wlkp. zostanie oddelegowany pracownik, który ponownie przeprowadzi spotkania z mieszkańcami, aby podpisać stosowne umowy.

Pod dyskusję poddano także stan dróg Leonów-Bolesławów oraz Bolesławów-Zimnowoda. W przypadku pierwszej drogi - powiatowej, burmistrz Rożek przyznał, że ze względu na bardzo zły stan, wymaga ona pilnego remontu, co zgłosi w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gostyniu. Natomiast droga Bolesławów-Zimnowoda jest w pierwszej kolejności do remontu jeśli chodzi o drogi gminne,. W budżecie Borku brakuje jednak środków i mieszkańcy nie otrzymali zapewnienia, kiedy przebudowa szosy się rozpocznie. Społeczność Bolesławowa poprosiła o wycinkę krzewów w części wioski, zwanej „Ameryką”.

Z kolei w Bruczkowie, gdzie zebranie odbyło się w czwartkowy wieczór (7.01) sołtysem pozostał Leszek Chałupniczak, uzyskując 100 % poparcie.

autor: Agata Fajczyk

Źródło:

Dodano: 2019.02.08

gostynska.pl Copyright © 2007 - 2019 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kolejowa 15, 63-800 Gostyń., 65 572 74 00