Dostosuj wydruk

Zmiany w stypendiach sportowych. Podwyższono niektóre kwoty

Zmiany w stypendiach sportowych. Podwyższono niektóre kwoty

Gostyńscy radni wnieśli kilkanaście poprawek do dotychczas obowiązujących zasad przyznawania nagród, stypendiów i wyróżnień sportowych. Zmiany do uchwały w tej sprawie, a właściwe nowa uchwała podyktowane są wnioskiem przedstawicieli Gminnej Rady Sportu.

- Sportowcy startują w różnych dyscyplinach, na różnym poziomie. Chcieliśmy takich zmian, aby mieli szansę na stypendium, nagrodę wszyscy zawodnicy. Chcieliśmy też, aby kwoty stypendiów i nagród były adekwatne do wysiłku, włożonego w przygotowanie - wyjaśnia Waldemar Sadowski, przewodniczący gostyńskiej rady sportu.

Uznano, że w dotychczas obowiązującym regulaminie było zbyt wiele niedopowiedzeń i niejasności. Po ostatnim rozdaniu nagród i stypendiów dla sportowców, kontrowersje wzbudziła decyzja o przyznaniu stypendiów piłkarzom Stowarzyszenia Gostyński Futsal za awans do II ligi - pisaliśmy o tym TUTAJ. W Internecie zawrzało, dyskutowano o tym również podczas posiedzenia komisji stałych rady miejskiej. Maciej Czajka zwrócił uwagę, że młodzi piłkarze Kani Gostyń „zaszli dość wysoko, nie mogli już wyżej”.

- Mieli bardzo wielu rywali, na szczeblu województwa. Czy w tej grupie można byłoby przyznać jakieś stypendium, aby młodych zmotywować? Oni dopiero zaczęli. Nie mówię, że Futsal źle gra, ale to są zawodowcy, biznesmeni, którzy pracują - powiedział radny.

Podczas dyskusji na posiedzeniu komisji wyjaśniono, że piłkarze ze Stowarzyszenia Gostyński Futsal potrzymali stypendia na 3 miesiące, zgodnie z obowiązującymi zasadami. W poprzedniej uchwale, dotyczącej szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów, zawarto przepis, że klub może otrzymać stypendium zaraz po tym, jak awansuje do II ligi.

- To było wtedy, kiedy „Kania” awansowała, aby mogli otrzymywać stypendium. Wiadomo, że piłkarze w II lidze nie zagrali, wszystko się skończyło. Nagle powstał Klub Szewa Gostyń, kobiety grały w II lidze, też otrzymały stypendium. Półtora roku temu zacząłem to wertować, stwierdziłem, że tak nie może być. Trzeba to usunąć - mówił radny Krzysztof Wojtkowiak, należący jednocześnie do Gminnej Rady Sportu.

Nie podobało mu się również, że za zdobycie mistrzostwa Polski miało iść takie samo stypendium, jak za zdobycie np. mistrzostwa Europy. - To jest nieadekwatne. W mistrzostwach Europy sportowiec musiał więcej się napocić - aby się tam dostać i jeszcze zdobyć tytuł - mówił Krzysztof Wojtkowiak, przewodniczący komisji. Pierwsze rozmowy o wprowadzeniu zmian rozpoczęły się już w czerwcu 2018 r., a kontynuowane były po przerwie wakacyjnej.

W projekcie uchwały rozszerzono katalog wyników sportowych, możliwych do uzyskania przez zawodników, które będą ich uprawniały do otrzymania stypendium czy nagrody: przy kwotach związanych z mistrzostwami Polski rozszerzono katalog o miejsca od VI do X, od IV do VI miejsca na uniwersjadzie i akademickich mistrzostwach świata, kolejne to są rozszerzenia od IV do X miejsca w przypadku mistrzostw świata młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych. Zmienił się zakres kwotowy przyznawanych stypendiów za II miejsce z 400 na 450 zł za III - z 300 na 400 zł. Kolejne zmiany związane są z rozszerzeniem zakresu wyników, uzyskanych przez stypendystów: od IV do X miejsca w przypadku mistrzostw Europy młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych. Tutaj też są zmiany kwotowe przyznawanych stypendiów - z 300 zł na 350 zł w przypadku srebrnego medalu, z 200 zł na 300 zł - w przypadku brązowego.

Nastąpiły zaostrzenia w punkcie, dotyczącym przyznania stypendium za awans do II ligi. - Dotychczas już za samo przystąpienie do rozgrywek II ligi należało się stypendium. W nowej uchwale jest punkt - że trzeba awansować do II ligi i należy zdobyć miejsce od I do III - wyjaśnił radnym Krzysztof Wojtkowiak.

Prawie wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej w Gostyniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Nie wypowiedziała się w kwestii zmian jedynie komisja budżetowa. Przewodniczący Mateusz Matysiak zawnioskował, aby wycofać uchwałę z porządku obrad IV sesji rady miejskiej. Uznał, że można jeszcze porozmawiać na ten temat, „bo ludzie mają różne pomysły”. Nie zgodził się na to jednak zastępca burmistrza Grzegorz Skorupski. Ostatecznie wszyscy gostyńscy radni zagłosowali za przyjęciem projektu, nie rozgadując się w dyskusji. 

Waldemar Sadowski, szef Gminnej Rady Sportu

W poprzednim regulaminie były niedopowiedzenia. Wiadomo, że wszystko się zmienia. Wyniki sportowe zawodnicy, sportowcy w gminie Gostyń, osiągają w różnych konkurencjach. Startujemy w różnych dyscyplinach, na różnym poziomie. Chcieliśmy, aby mieli szansę na stypendium, nagrodę wszyscy zawodnicy. Chcieliśmy też, aby nagrody, stypendia były adekwatne do wysiłku, włożonego w przygotowanie. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że jesteśmy jedną z nielicznych gmin, która w taki sposób, tak wysoko dofinansowuje sport - tych najmłodszych zawodników i tych najstarszych, najmniejsze i największe kluby, jakie działają na terenie gminy. Nie mamy może grup w ekstraklasie, drużyn pierwszoligowych, ale mamy drużyny w mniejszych ligach, z ambitnymi i zdolnymi zawodnikami.
 

autor: Agata Fajczyk

Źródło:

Dodano: 2019.02.14

gostynska.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kolejowa 15, 63-800 Gostyń., 65 572 74 00