Dostosuj wydruk

Prawie wszyscy na niego głosowali

Prawie wszyscy na niego głosowali

Niemal 100 procentowe poparcie otrzymał nowy sołtys Rębowa, Jarosław Jańczak (37 l.). Był jedynym kandydatem po rezygnacji Małgorzaty Wawrzyniak, dotychczasowej sołtys. Pełniła ona swoją funkcję przez 1,5 kadencji po śmierci Mariana Furmana.

W wyborach sołeckich uprawnionych do głosowania było ponad 190 mieszkańców, na zebraniu wiejskim zjawiło się jedynie 37 osób. Do rady sołeckiej weszli: Dariusz Andrzejczak, Juliusz Gościański, Konrad Michalski, Filip Michalski i Rafał Żalik.

Śmieci na pewno podrożeją

Mieszkańcy gostyńskiego osiedla zaufali sdotychczasowemu przewodniczącemu Rady Osiedla Pożegowo - KLIK

autor: Bogdan Bujak

Źródło:

Dodano: 2019.02.19

gostynska.pl Copyright © 2007 - 2019 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kolejowa 15, 63-800 Gostyń., 65 572 74 00