Dostosuj wydruk

Maszyny wjechały, ruszyła przebudowa boiska

Maszyny wjechały, ruszyła przebudowa boiska

Na średniej płycie boiska sportowego, na miejskim stadionie w Gostyniu, pojawiły się maszyny, trwają rozkopy. Ruszył kolejny etap modernizacji gostyńskiego stadionu. Boczna płyta boiska jeszcze w tym roku zmieni się w boisko ze sztuczną nawierzchnią.

W połowie lutego (po uzupełnieniu dokumentacji) ostatecznie rozstrzygnięto II przetarg nieograniczony na „modernizację stadionu przy ul. Sportowej II Etap – Przebudowa boiska treningowego o nawierzchni z trawy sztucznej”. Wybrano najkorzystniejsza ofertę, która złożyło konsorcjum firm: Biuro Handlowo- Usługowe Rafała Miszczaka z Suchego Lasu oraz CT Sport - spółka z Poznania. - Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - napisano w uzasadnieniu wyboru wykonawcy zadania.

Jaki burmistrz ma pomysł na szatnie dla piłkarzy? - KLIK

Przebudowa średniego boiska będzie kosztować 3 141 011 zł, a prace mają potrwać do końca maja 2019 r. W efekcie powstanie boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy sztucznej o wymiarach 105x65 m. Boisko zostanie ogrodzone i wyposażone w sprzęt: piłkochwyty, bramki, chorągiewki, wiaty dla zawodników rezerwowych. Boisko będzie również oświetlone – dotychczasowe oświetlenie zostanie zastąpione ośmioma słupami o wysokości 15 metrów z naświetlaczami w technologii LED.

Na budowę boiska Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu pozyskał środki zewnętrzne z Ministerstwa Sportu i Turystyki, przyznawane w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej. Wysokość dotacji z ministerstwa to 1 mln. W budżecie gmina Gostyń miała na zadanie zabukowane 2 685 240 zł. Na sesji w styczniu gostyńska rada miejska dołożyła do inwestycji 510 tys. zł - CZYTAJ TUTAJ

autor: Agata Fajczyk

Źródło:

Dodano: 2019.03.02

gostynska.pl Copyright © 2007 - 2019 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kolejowa 15, 63-800 Gostyń., 65 572 74 00