Antyspam
ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY
R E K L A M AA1 - Gazeta online
R E K L A M AB1 - Ubojnia Gola

Marian Poślednik nie daje za wygraną: To zwykły hejt i szkalowanie Związku

› Aktualności 10 miesięcy temu    12.09.2019
Agata Fajczyk
komentarzy 6 ocen 5 / 60%
A A A
Senator Marian Poślednik, przewodniczący zarządu Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” postanowił odpowiedzieć na artykuł Michała ReisneraSenator Marian Poślednik, przewodniczący zarządu Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” postanowił odpowiedzieć na artykuł Michała Reisnera fot. arch. gostynska.pl

Marian Poślednik, przewodniczący zarządu Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” długo zastanawiał się, czy odpowiadać publicznie na absurdalne zarzuty pana Michała Reisnera, (umieszczone w artykule na portalu PolskaToMy.pl - PISZEMY O TYM TUTAJ) czy poprzestać na ewentualnym skierowaniu sprawy do sądu (kroki prawne już zostały podjęte).

- Uważam, że miejsce dla hejterów jest w sądzie. Mam świadomość, że udzielane publicznie odpowiedzi tylko przysparzają hejterom niezasłużonej popularności. Ponieważ jednak artykuł autorstwa pana Reisnera szkaluje nie tylko mnie, ale Związek i dyskredytuje jego dokonania postanowiłem publicznie się odnieść do tez pana Reisnera - mówi Marian Poślednik.

I dalej przyznaje, że z uwagą przeczytał tekst pana Michała Reisnera dotyczący Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”, którym od 17 lat kieruje.

- Żaden człowiek nie jest nieomylny i każdy popełnia błędy. To dlatego w demokratycznym systemie każdy obywatel ma prawo wyrażać swoje krytyczne opinie dotyczące funkcjonowania instytucji publicznych i osób, które nimi kierują. Krytyczne uwagi często mogą pomóc poprawić efektywność i zadziałać na korzyść. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy krytyka jest merytoryczna i oparta na prawdzie oraz gdy odnosi się do faktów - twierdzi Marian Poślednik.

Jego zdaniem w przypadku tekstu pana Michała Reisnera mamy natomiast do czynienia nie z merytoryczną krytyką, ale zwykłym hejtem i szkalowaniem Związku i przewodniczącego. - Szkalowaniem, dodajmy, noszącym, moim zdaniem znamiona przestępstwa. Podlegać to będzie ewentualnej ocenie sądu, przed którego oblicze ta sprawa może trafić - zauważa Marian Poślednik. Początkowo w tej sprawie miał zamiar poprzestać na krokach prawych i nie odnosić się do absurdalnych i nieprawdziwych zarzutów formułowanych przez pana Reisnera. Ostatecznie jednak doszedł do wniosku, że artykuł pana Reisnera jest miksem prawd, kłamstw i półprawd tak celowo wymieszanych i łączonych ze sobą, by dyskredytować Związek i Senatora, więc Czytelnikom najzwyczajniej należy się odpowiedź na ten tekst. - Po za tym od lat działam publicznie i zawsze uważałem, że transparentność działań jest bardzo ważną wartością w życiu publicznym i po prostu obywatele powinni znać prawdę. Dlatego postanowiłem odnieść się po kolei do tez stawianych przez pana Michała Reisnera - mówi Marian Poślednik, przewodniczący związku.

Oto odpowiedzi Mariana Poślednika.

1.Teza M. Reisnera: Dlaczego Pan Poślednik kategorycznie zakazał promowania atrakcji turystycznych Kościana, który leży w środku gminy Kościan należącej do związku

Odpowiedź: Nigdy tego nie powiedziałem. Związek jest tworzony przez 12 gmin z regionu południowo - zachodniej Wielkopolski, a jego zadaniem jest tworzenie warunków do rozwoju turystyki oraz promowanie zasobów i walorów turystycznych gmin członkowskich. Wśród tych dwunastu gmin-członków Związku nie ma miasta Kościana, jest natomiast gmina Kościan.

2.Teza M. Reisnera : Czy wiesz dlaczego Pan Poślednik jak mantrę powtarza nazwę gminy Rawicz.

Odpowiedź: wiem co to jest mantra, znam gminę Rawicz, ale nigdy nie powtarzałem jej nazwy jak mantry.

3. Teza M. Reisnera Czy wiesz, w jaki sposób pan Poślednik chciał sobie za pieniądze związku zrobić kampanię wyborczą, jeszcze zanim się dowiedział, że nie chcą go na listę.

Odpowiedź: Po pierwsze ja sam i to już dawno podjąłem decyzję o tym, że nie będę kandydował w nadchodzących wyborach parlamentarnych, o czym wiedziało wiele osób. Po drugie teza ta sugeruje, że miałem zamiar popełnić przestępstwo. Finansowanie kampanii wyborczej niezgodne z zasadami Kodeksu Wyborczego jest przestępstwem. Nigdy nie dopuściłem się, ani nie miałem zamiaru dopuścić się przestępstwa. Ta teza jest pomówieniem.

4.Teza M. Reisnera : dlaczego Wielkopolska Gościnna nie będzie już promować regionu na Facebooku.

Odpowiedź: Związek podpisał umowę na promowanie regionu na Facebooku z firmą należącą do pana Michała Reisnera. Umowa zawarta na czas określony wkrótce się zakończy (czekamy tylko na raport końcowy). Związek nadal będzie promował swoje gminy członkowskie.

5.Teza M. Reisnera : Związek nabył prawa do 2000 zdjęć promujących region, czy wiesz dlaczego żadna gmina przez 2 miesiące się o tym nie dowiedziała.

Odpowiedź: Informacje o działaniach Związku przekazywane są na bieżąco, podczas spotkań z przedstawicielami gmin, a za prawa do tych zdjęć Związek wypłacił panu Reisnerowi wynagrodzenie.

6.Teza M. Reisnera : Czy wiecie, że 12 gmin płaci roczną składkę po 2 zł od każdego mieszkańca na nieudolny związek Pana Poślednika (emeryci, niemowlaki, itd.)

Odpowiedź: Stawka w wysokości 2 zł została ustalana przez Zgromadzenie Członków Związku, czyli przez wszystkie 12 gmin w drodze uchwały i nie zmieniła się od 5 lat, natomiast działania Związku podlegają corocznej ocenie i akceptacji Zgromadzenia. Pewne jest, że Związek nie jest ani mój, ani żadnej innej osoby, ale należy do 12 gmin, które go tworzą.

7.Teza M. Reisnera : czy wiece jak obraźliwie Pan Poślednik wypowiada się o burmistrzach, wójtach i samorządowcach płacących składki na jego związek. Czy nie powinno być tak, że jeśli się kogoś reprezentuje, to się o nim nie mówi źle?

Odpowiedź: To kłamstwo i pomówienie mające zdyskredytować mnie i Związek. Rozmowy z panem Reisnerem odbywały się w obecności świadka.

8.Teza M. Reisnera : Dlaczego Pan Poślednik obawia się 6 nowych burmistrzów lub wójtów w gminach, które do tej pory płaciły składki na jego związek.

Odpowiedź: To kłamstwo i insynuacja mające zdyskredytować mnie i Związek, a przede wszystkim poróżnić Członków.

9.Teza M. Reisnera : Czy wiecie, że na swoją nieudolną promocję regionu Pan Poślednik chce od nowego roku podwyższenia składek od każdego mieszkańca do 2,20 zł.

Odpowiedź: To nieprawda. Jest wręcz przeciwnie. Członkowie Związku, czyli gminy zostali poinformowani, że nie ma planów podniesienia składki.

10.Teza M. Reisnera : Dlaczego od wielu lat mieszkańcy 12 gmin nie wiedzą, że płacą na nieudolny związek Pana Poślednika.

Odpowiedź: Związek nie jest własnością prywatną, jest jednostką publiczną zarządzaną wieloosobowo, jego działalność jest jawna, w tym także uchwały o wysokości składki.

11.Teza M. Reisnera : Czy wiecie, że promocją 12 gmin należących do związku i płacących składki zajmuje się tylko jedna osoba.

Odpowiedź: Związek zatrudnia tylko 3 osoby, a w przeliczeniu 1, 75 etatu do czynności administracyjnych i działań merytorycznych w tym bieżącej promocji. Większe kampanie promocjne12 gmin zlecamy podmiotom zewnętrznym o czym wie pan Reisner bo taką kampanię realizuje i otrzymał za nią wynagrodzenie.

12. Teza M. Reisnera: Czy wiecie, że celowo istnieją dwa związki „Wielkopolska Gościnna” i „Gościnna Wielkopolska”, aby mieszkańcy się nie połapali że płacą 2 różne składki na 2 różne związki.

Odpowiedź: Nieprawda – Związek jest tylko jeden pod nazwą: Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna” można to sprawdzić na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji . Drugi podmiot to Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (w skrócie LGD) działające na tym samym terenie w celu rozwoju obszarów wiejskich. LGD w ostatnich latach pozyskało ze środków Unii Europejskiej i przekazało na teren gmin członkowskich ponad 20 mln zł, na ponad 150 przedsięwzięć. Za każdą 1 złotówkę składki poniesioną przez gminy na ich teren wróciło około 10 zł. W Związku jestem zatrudniony na pół etatu. W LGD pełnię funkcję Prezesa Zarządu i nie pobieram wynagrodzenia.

13. Teza M. Reisnera: Na co Pan Poślednik jednoosobowo postanowił wydać 30.000 zł z budżetu związku bez wiedzy kierownika biura związku.

Odpowiedź: To kłamstwo i pomówienie . Po pierwsze nie mogę podejmować jednoosobowo takiej decyzji. 3-osobowy zarząd , któremu przewodniczę działa zgodnie ze Statutem i z uchwałą budżetową Zgromadzenia. Finanse związku są kontrolowane przez Regionalna Izbę Obrachunkową, która nigdy nie stwierdziła naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

14.Teza M. Reisnera: Jak Pan Poślednik zarzucił promocję regionu, gdy się dowiedział, że nie chcą go jako senatora w październikowych wyborach.

Odpowiedź: To kłamstwo i pomówienie mające zdyskredytować mnie i Związek. Promocję gmin Członkowskich prowadzimy nieprzerwanie, a o swojej rezygnacji ze startu w wyborach zdecydowałem ja, a nie jakiś niewiadomy „ktoś”.

15.Teza M. Reisnera: Jak 16-latka ze swoim chłopakiem wypromowała region publikując posty o zasięgu 300.000 i dlaczego w ciągu 2 miesięcy zrobiła więcej dla promocji regionu niż Wielkopolska Gościnna przez lata.

Odpowiedź: Jest to tylko subiektywna opinia powstała z zestawienia jednej akcji promocyjnej z całym dorobkiem Związku. Panu Reisnerowi w tym przypadku zapewne chodzi o działania podjęte przez jego firmę w ramach zawartej z nami umowy na promocję naszego regionu na Facebooku, za które to działania zgodnie z umową pan Reisner pobrał wynagrodzenie. Jednak prócz tej jednej kampanii Związek prowadził wiele innych działań, co ma odzwierciedlenie w rocznych sprawozdań z działalności Związku.

16.Teza M. Reisnera : Dlaczego powiaty, Urząd Marszałkowski i Wielkopolska Organizacja Turystyczna powinny wg Pana Poślednika płacić mu za promocję regionu.

Odpowiedź: To kłamstwo i pomówienie.

17.Teza M. Reisnera : Czy wiesz, że nie ma szans, aby Związek Wielkopolska Gościnna wypromował region

Odpowiedź: To subiektywna opinia pana Reisnera.

18.Teza M. Reisnera : Czy wiesz, że Wielkopolska Gościnna nie ma żadnego sensownego planu rozwoju turystyki w regionie.

Odpowiedź: To subiektywna opina pana Reisnera wynikająca zapewne z jego niewiedzy. Związek dysponuje dokumentami strategicznymi opracowanymi przez profesjonalne podmioty.

19.Teza M. Reisnera :Czy wiesz, że na 20 września 2019 związek planuje wydrukować statystyki z prowadzonej przeze mnie promocji regionu i mamić członków związku, że coś robi w kierunku promocji regionu.

Odpowiedź: Tak, ta data wynika z umowy zawartej z panem M. Reisnerem.

20.Teza M. Reisnera :Czy wiesz dlaczego samorządy płacą na związek, który nie umie promować regionu.

Odpowiedź: To teza szkalująca Związek i dyskredytująca jego dorobek. Sprawozdania z działalności Związku są jawne i prezentowane co roku Członkom Związku.

21.Teza M. Reisnera : Czy wiesz, że władze gmin i radni płacąc na związek „wyrzucają w błoto” pieniądze swoich mieszkańców.

Odpowiedź: To kolejna, bezpodstawna teza szkalująca Związek i dyskredytująca jego dorobek.

22.Teza M. Reisnera : Czy wiesz, że kierownik biura związku (bardzo kompetentny i solidny) jako jedyna osoba prowadząca promocję 12 gmin nie ma nic do powiedzenia w sprawie promocji regionu, bo pieniędzmi rządzi niepodzielnie Pan Poślednik.

Odpowiedź: Pieniędzmi Związku dysponuje Zgromadzenie. W wydatkach nie ma miejsca na dowolność i „niepodzielne rządy prezesa”. To wynika z uchwał I przepisów. Kierownik biura związku jako pracownik wykonuje polecenia przewodniczącego Zarządu Związku. Ta teza to kolejne kłamstwo tak sformułowane, by szkalować Związek i zdyskredytować jego osiągnięcia.

23.Teza M. Reisnera: Czy wiesz, że po ostatniej kontroli w związku zmieniła się księgowa.

Odpowiedź: To kolejne kłamstwo. Wszystkie kontrole w Związku potwierdzają prawidłowość prowadzonej gospodarki finansowej, a poprzednia księgowa po prostu odeszła na emeryturę.

24.Teza M. Reisnera :Czy wiesz, że przeciwko związkowi jest przygotowywany pozew o wyłudzenie prac na kwotę 7,5 tys. zł

Odpowiedź: O przygotowywanym pozwie nic nie wiem, ale domyślam się, o co może chodzić. Pan Reisner realizuje dla Związku, na podstawie umowy czasowej promocję nasego regionu na Facebooku. Ta umowa wciąż trwa, ale dobiega końca. Pan M. Reisner w sierpniu zgłosił się do Związku z kolejna propozycją, tym razem opracowania wstępnego projektu centrum turystycznego. Od razu przedstawił też w formie pisemnej umowę dotyczącącej tworzenia projektu tego centrum. Ostatecznie nie zawarliśmy umowy na opracowanie tego projektu. Nie dokonaliśmy też żadnych czynności, z których wynikałoby, że Związek powierza panu Reisnerowi podjęcie prac zmierzających do powstania projektu centrum. Jakież więc było nasze zdziwienie, gdy otrzymaliśmy od niego fakturę na kwotę 7500 zł za wykonanie usługi. Ponieważ takiej usługi Związek nie zamawiał odmówiliśmy zapłacenia faktury, o czym Pan Reisner został poinformowany wpierw ustnie, a potem pisemnie. Dziwnym trafem, krótko po tej odmowie pan Reisner na swojej stronie i facebooku zamieścił artykuł szkalujący mnie i Związek.

O mediatece w gostyńskiej bibliotece - TUTAJ

+ 3 głosów: 5 (60%) 2 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Komentarze (6)

Serwisy internetowe jarocinska.pl, zpleszewa.pl, rawicz24.pl, gostynska.pl, krotoszynska.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze nie są moderowane. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

dodaj komentarz› pokaż według najstarszych
~ genos70
10 miesięcy temu ocena: 60%  6
demokracja nastała panie Poślednik wiec można pisac co sie ma na myśli. Co sie stało ześ pan taki wrażliwy na komentarze ludzi , czy wszyscy mamy tobie klaskać byś był zadowolony?. Nie strasz nas sądami bo tego akurat się nie boję . Zresztą człowieku jakbym nie napisał to nie wszyscy muszą ciebie lubić ... Dla mnie jesteś obojątny bo w moich oczach nic w zyciu poza obietnicami nic nie zrobiłeś . A jeżeli zabolała ciebie moja wypowiedz nie musisz mnie szukać przez prokuraturę . Ja w przeciwienstwie do ciebie mam jaja i nazwisko ujawnie na życzenie redakcji. Kończ waś c , wstydu oszczędź .
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Olek
10 miesięcy temu ocena: 67%  5
Redakcja jaka jest każdy widzi - już nawet w pierwszych słowach artykułu opowiedziała się ze nie jest obiektywna...
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Nick
10 miesięcy temu ocena: 50%  4
Czytaj ze zrozumieniem chłopie...
~ Wolny Strzelec
10 miesięcy temu ocena: 100%  3
Już pod poprzednim artykułem podlinkowałem stronę dotyczącą działalności Pana Reisnera: http://fluidipl.blogspot.com MOże jakaś reakcja ze strony Redakcji?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Pogorzela, Polska
10 miesięcy temu ocena: 100%  2
Ktoś od 2013 roku prowadzi bloga krytykującego małą, niewiele znaczącą stronkę? Zastanawiam się w takim układzie, kto ma bardziej naryte pod beretem?
~ Redakcja
10 miesięcy temu ocena: 100%  1
Chętnie porozmawiamy, ale prosimy o kontakt z Redakcją - mailem, z podaniem telefonu, a nie w komentarzu pod artykułem