Antyspam
ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY
R E K L A M AA1 - Gazeta online
R E K L A M AB1 - Ubojnia Gola

Specjaliści spotkali się na konferencji "Razem przeciw przemocy"

› Społeczeństwo ponad rok temu    18.05.2019
Agata Fajczyk
komentarzy 0 ocen 1 / 100%
A A A
 fot. Aleksandra Lutyńska

Blisko stu specjalistów, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie uczestniczyło w powiatowej konferencji „Razem przeciw przemocy”, która odbyła się w piątek, 17 maja, w gostyńskim ośrodku kultury. W sali „Hutnika” spotkali się policjanci, pracownicy socjalni, pedagodzy, psychologowie, wychowawcy, asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, terapeuci, adwokaci, kuratorzy sądowi, mediatorzy, przedstawiciele ochrony zdrowia i przedstawiciele organizacji pozarządowych ze wszystkich gmin powiatu gostyńskiego.

Konferencję otworzył i prowadził Mirosław Sobkowiak, dyrektor PCPR w Gostyniu. Na początku zabrali głos przedstawiciele władz dwóch samorządów, które wspólnie organizowały spotkanie.

- To ważne spotkanie, gdyż przemoc jest wszechobecna i każda forma przeciwstawiania się jej jest potrzebna, szczególnie musi uruchamiana, gdy krzywdzone są dzieci - powiedział Janusz Sikora, wicestarosta powiatu gostyńskiego.
 

Podkreślił, że powiatowy system przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wsparcia dla ofiar przemocy jest uzupełnieniem i dopełnieniem działań, które realizują Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu oraz gminne systemy przeciwdziałania przemocy. Przypomniał, że powiat gostyński uruchomił procedurę „Niebieskich Kart” także przez specjalistów powiatowej pomocy społecznej czy oświaty, realizowanej następnie w gminnych zespołach interdyscyplinarnych. Poza tym utworzył i prowadzi w formie powierzenia realizacji zadania Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach – Marysinie, który zapewnia wsparcie specjalistyczne i miejsca hostelowe dla ofiar przemocy. W powiatowych Domach Dziecka oraz w pogotowiach rodzinnych i rodzinach zastępczych zapewnione są miejsca dla dzieci skrzywdzonych przemocą. Powiat uruchomił też Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w którym wsparcia udzielają specjaliści: psycholog, terapeuci, pedagodzy czy specjaliści pracy socjalnej.

Z kolei Grzegorz Skorupski, wiceburmistrz Gostynia zauważył, że jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest poczucie bezpieczeństwa. Dotyczy to szczególnie dzieci.

– Kwestia przemocy w różnej postaci przewija się ostatnio bardzo mocno przez media. Słychać głosy oburzenia. Nie sądzę, żeby udało się całkowicie zlikwidować przemoc. Ale takie działania, jak ta konferencja, są ważne. Dają wskazówki specjalistom do działania. Ale dzisiejsze spotkanie jest też informacją dla osób, które doznają przemocy, że można się jej przeciwstawiać i szukać pomocy. Bo każda przemoc jest złem - powiedział.

W części merytorycznej jako pierwszy wystąpił mecenas Grzegorz Wrona, dr nauk prawnych, adwokat, konsultant Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Warszawie. Obecni wysłuchali wykładu pt. „Prawna problematyka ochrony praw dzieci przed przemocą wobec aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych”. Już na wstępie zaznaczył, że sporym problemem jest rozmijanie się oczekiwania osób pokrzywdzonych, które przychodząc po pomoc i zgłaszając przemoc, są przekonane, że to, co je spotkało, spotka się z surową i jednoznaczną reakcją państwa. A nie zawsze tak się dzieje. I to z wielu różnych powodów. Przede wszystkim sankcje, czyli kary są różnicowane - w zależności od tego, co się dzieje w przemocy. Jako przykład mecenas podał aktualne zaostrzenie przez sejm kar przeciw pedofilii. Przekaz jest taki, że kary zaostrzono surowo. Ale uchwalona w sejmie zmiana dotyczy wyłącznie gwałtów na dziecku. A jest całe spektrum działań, związanych z wykorzystaniem dziecka, w których sprawca nie ucieka się w stosunku do dziecka do używania przemocy, groźby i podstępu. I wobec tych działań nie zaostrzono kar!

Natomiast w przypadku krzywdzenia dziecka sprawca w większości przypadków nie musi stosować przemocy, groźby i podstępu, bo dla sprawcy to najsłabszy przeciwnik. Wystarczy, że wykorzystuje stosunek zależności dziecka od siebie. Dr Wrona wskazywał też na szereg aspektów utrudniających rozpoznawanie przemocy i jej przeciwdziałanie. Jest to np. problem krzywdzenia dzieci w rodzinach, w których rodzice się rozwodzą. Bo dla takich rodziców najważniejsze jest uzyskanie najlepszego wyniku dla siebie, by jak najbardziej dokuczyć drugiej stronie. Mecenas Wrona podkreślał, że rozwiązaniem bardzo częstego dylematu specjalistów, czy zareagować wcześniej, czy czekać, aż się potwierdzi przemoc, czyli czekać, aż dojdzie do mocniejszego skrzywdzenia albo do tragedii, jest procedura „Niebieskich kart”.

Tylko nie mów nikomu - jak film widzą nasi samorządwcy i duchowni - KLIK

Schemat procedury, działania „Niebieskiej karty” omówił Karol Jasiak, kierownik M-GOPS w Gostyniu, pracownik socjalny, pedagog, terapeuta, mediator. Głównym celem tej procedury jest przerwanie przemocy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy. Mówił, jakie działania należy podjąć w przypadku zgłoszenia przemocy lub pojawienia się podejrzenia, że ktoś jej doświadcza. Wskazywał na sposoby reagowania, udzielania wsparcia i pomocy tym, którzy jej doznają i ich rodzinom. Przypomniał też, że procedura "Niebieskich kart" polega na obowiązku wszczęcia interwencji oraz sporządzeniu przez każdego pracownika służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty czy policji specjalnej karty informacyjnej o podejrzeniu stosowania przemocy w konkretnej rodzinie. Podstawową zaletą tej procedury jest to, że pozwala szybko i skutecznie działać.

Z kolei Mirosław Sobkowiak - dyrektor PCPR w Gostyniu, certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista pracy z osobami uwikłanymi w zjawisko przemocy zaprezentował temat: „Cztery sytuacje odbioru dzieci – rekomendacje”. Wystąpienie dotyczyło wyjątkowych sytuacji, w których konieczna jest ochrona dziecka przez odebranie go rodzicom. Prelegent przedstawił cztery możliwe, różniące się od siebie sytuacje, dotyczące konieczności odbioru: a) w związku z postanowieniem sądu o przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej (art. 598 kpc);

b) w związku z wykonywaniem obowiązków kuratorskich (art. 9 ustawy o kuratorach sądowych);

c) przy interwencyjnym odbiorze dziecka przez pracownika socjalnego we współpracy z policjantem i przedstawicielem ochrony zdrowia (art. 12 a UoPPwR);

d) oraz w ramach konieczności ochrony życia i zdrowia dziecka przez policję w sytuacjach kryzysowych podczas interwencji policji. W ramach wykładu zostały przedstawione poszczególne kroki w powyższych sytuacjach oraz rekomendacje, uzupełniające brak szczegółowych rozwiązań prawnych dla tych trudnych, aczkolwiek czasem koniecznych działań.

Ostatnim wystąpieniem było przedstawienie „Realizacja programów profilaktycznych „Parasolka zaufania” w Gminie Gostyń”. Autorka tych programów i ich koordynatorka Magdalena Rajewska, pełnomocnik Burmistrza Gostynia ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, omówiła najważniejsze z działań, składające się na kolejne edycje „Parasolki zaufania”.

+ 1 głosów: 1 (100%) 0 -
    dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
    Komentarze (0)

    Serwisy internetowe jarocinska.pl, zpleszewa.pl, rawicz24.pl, gostynska.pl, krotoszynska.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze nie są moderowane. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

    dodaj komentarzbądź pierwszy!