Antyspam
ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY
R E K L A M AA1 - Gazeta online
R E K L A M AB1 - Ubojnia Gola

Stypendia dla studentów. Wcześniej trzeba złożyć wniosek

› Społeczeństwo 26 dni temu    3.09.2020
Agata Fajczyk
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
 fot. Adobe Stock

Studenci mieszkający w gminie Gostyń od 1 września do 31 października 2020 r. będą mogli ubiegać się o otrzymanie stypendiów: socjalnego lub za wysokie wyniki w nauce.

Pomoc finansowa przysługuje studentom odbywającym studia I lub II stopnia albo studia jednolite magisterskie w rozumieniu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce w trybie stacjonarnym lub niestacjonarny, którzy nie mają więcej niż 26 lat. Studenci mogą ubiegać się o stypendium socjalne lub za wysokie wyniki w nauce.

Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza kwoty 792 zł netto (wyliczonej w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej) i spełnia następujące warunki:

• zaliczył kolejny rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów II stopnia, rozpoczętych w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończył studia pierwszego stopnia;

• nie powtarzał z przyczyn innych niż zdrowotne roku studiów. Przy ustalaniu dochodu uwzględnia się dochody osiągane przez wszystkie osoby w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

O stypendium za wyniki w nauce może ubiegać się student, który spełnia następujące warunki:

• zaliczył kolejny rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów II stopnia, rozpoczętych w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończył studia I stopnia; • nie powtarzał roku studiów z przyczyn innych niż zdrowotne;

• uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 90% maksymalnej skali ocen lub punktów obowiązujących na danej uczelni.

Średnią ocen wylicza się jako średnią arytmetyczną na podstawie ocen lub punktów ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Studentowi pierwszego roku studiów II stopnia, średnią ocen wylicza się na podstawie ocen uzyskanych w ostatnim roku akademickim studiów I stopnia.

Podstawą do udzielenia pomocy materialnej jest wniosek studenta, który należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gostyniu (Rynek 2). Formularze wniosków można pobrać ze strony www.biuletyn.gostyn.pl (zakładka „Poradnik klienta/oświata, stypendia, zasiłki”).

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Komentarze (0)

Serwisy internetowe jarocinska.pl, zpleszewa.pl, rawicz24.pl, gostynska.pl, krotoszynska.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze nie są moderowane. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

dodaj komentarzbądź pierwszy!