Antyspam
ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY
R E K L A M AA1 - Gazeta online

Wspomnienie. Odeszli od nas...

› Społeczeństwo ponad rok temu    1.11.2018
Anna Twardowska
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
 fot. Arch. portalu

Po raz kolejny na łamach “Życia” i portalu wspominamy osoby z terenu naszego powiatu, które odeszły w minionym roku. Od połowy października 2017 do 15 października 2018 roku na Ziemi Gostyńskiej zmarły 802 osoby. 

Bolesław Kazimierz Kołacki (1943 - 2018)

Jeden z najbardziej utytułowanych sportowców w historii Piasków, radny gminy Piaski. Swoją przygodę ze sportem rozpoczął od kolarstwa, które bardzo szybko zmienił na królewską dyscyplinę - lekką atletykę. Uczestnik pierwszego Ogólnopolskiego Biegu im. Edmunda Bojanowskiego. Przez lata czynnie angażował się w jego organizację. Współorganizator m.in. Dni Piasków. W latach 1994 - 1998 radny Rady Gminy Piaski. 

 


Regina Bosakowska (1935 - 2018)

Profesor Regina Bosakowska całym swoim życiem potwierdzała szacunek i autorytet, którym obdarzali ją uczniowie i współpracownicy. W 1962 roku zawarła związek małżeński z p. Marianem Bosakowskim - wieloletnim nauczycielem fizyki w LO w Gostyniu. Wtedy została zatrudniona jako nauczyciel matematyki w ZSO w Gostyniu, gdzie pracowała do 1987 r. Przez wiele lat współpracowała z Państwowym Domem Dziecka w Bodzewie.

 


Jan Jankowiak (1915 - 2018)

Najstarszy mieszkaniec gminy Krobia, działacz społeczny, nauczyciel i wieloletni dyrektor szkoły w Chwałkowie. Urodził się w Strzelcach Wielkich w wielodzietnej rodzinie, miał 11 rodzeństwo. Brał udział w kampanii wrześniowej. Do Chwałkowa zawitał w 1946 roku wraz ze swoją żoną Joanną, również nauczycielką, aby podjąć pracę w tutejszej szkole. Uczył przede wszystkim języka polskiego i rosyjskiego, historii, zajęć praktyczno-technicznych. W roku 1968 został kierownikiem szkoły, a później jej pierwszym dyrektorem.


Sylwester Kuliński (1932 - 2018)

Działał w Radzie Sołeckiej w Bułakowie, pomagał w wielu inicjatywach, jakie działy się wokół niego. Miał duże zaufanie swoich mieszkańców, którzy wybierali go do Rady Narodowej w Pogorzeli. To on wspierał inicjatywę budowy świetlicy w Bułakowie, był członkiem Komitetu Budowy Świetlicy. Od 1965 roku był aktywnym członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przez 35 lat był prezesem Koła w Bułakowie. Był również aktywnym działaczem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bułakowie.


Marian Cebulski (1927 - 2018)

Działacz społeczny, w latach 1984-1990 radny Rady Narodowej Miasta i Gminy w Krobi, a w latach 1988-1990 jej przewodniczący. Przez lata zawodowo związany z Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi, między innymi z Kombinatem PGR w Pudliszkach, gdzie pełnił funkcję głównego specjalisty ds. produkcji zwierzęcej. Zasłużył się nie tylko jak społecznik, ale również jako mąż i ojciec.

 


Alojzy Biernacki (1948 - 2018)

Mieszkaniec Czeluścina, właściciel firmy. Bliscy wspominają go, jako człowieka szlachetnego, o ogromnym i otwartym sercu dla bliźniego. Zmarł w sierpniu 2018 roku, w wieku 70 lat.

 

 


Wiktoria Sember (1926 - 2018)

Urodziła się 31.10.1926 r. Była sołtysem wsi Kromolice w latach osiemdziesiątych. Rodzina wspomina ją, jako osobę serdeczną, zawsze otwartą na ludzi i chętną do niesienia pomocy. Zmarła 6.02.2018 r.

 

 


Zdzisław Dudkowiak (1958 - 2018)

Był sołtysem Kromolic oraz radnym Rady Miejskiej w Pogorzeli dwie kadencje w latach 1998-2002 oraz 2002-2006. Działał również w straży pożarnej, był prezesem zarządu jednostki OSP w Kromolicach.

 

 


Marian Litwin (1924 - 2018)

Jeden z ostatnich żołnierzy Armii Krajowej z naszego regionu (pseudonim „Wąż), więzień polityczny, członek Plutonu Dywersyjnego „Teresa” AK Okręg Krakowski „Tekla”. Działał w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Był także członkiem Światowego Związku Żołnierzy AK i Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. W grudniu 1939 roku wysiedlony wraz z całą rodziną z Ponieca do Tarnowa. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Poniecu.


Ewa Matyla (1963 - 2017)

25 listopada 2017 roku odeszła nauczycielka pępowskiej szkoły. Całe swoje życie zawodowe, od roku 1984, poświęciła właśnie tej szkole. Talent pedagogiczny wykorzystywała w pracy z dziećmi i uczniami - tymi młodszymi, z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Społeczność szkoły wspomina ją, jako niezwykle ciepłego wychowawcę, zawsze pogodną, uśmiechniętą, zatroskaną o wiedzę i dobre wychowanie.


Feliks Dudkowiak (1933 - 2018)

Zamieszkały w Szurkowie, wieloletni sołtys i radny rady narodowej, a następnie Rady Miejskiej w Poniecu. Zasłużony w ponieckiej gminie działacz społeczny i członek PSL. W czasie swojej pracy społecznej Feliks Dudkowiak był między innymi ławnikiem sądowym, sołtysem wsi Szurkowo (gmina Poniec) od 1974 do 2006 r., członkiem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Szurkowie do 2005 r. Za ofiarną pracę społeczną dla dobra mieszkańców wsi i gminy Poniec otrzymał szereg wyróżnień i odznaczeń.


Zbigniew Gała (1960 - 2017)

Od urodzenia związany z Krobi, gdzie prowadził gospodarstwo rolne. Aktywny uczestnik zmian demokratycznych w Polsce w 1989 roku. Działał w Komitecie Obywatelskim i był przewodniczącym Zarządu Gminnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” Regionu Leszczyńskiego. Śp. Zbigniew Gała był też wieloletnim i aktywnym członkiem Rady Parafialnej w Krobi oraz pomysłodawcą wielu przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i społecznym.


Mieczysław Nowak (1938 - 2018)

Czołowy producent trzody chlewnej w kraju. Poza działalnością ściśle związaną z produkcją rolną, Mieczysław Nowak piastował wiele funkcji społecznych. Był m. in. wiceprezesem Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej, radnym gminy Pępowo II kadencji (1994-1998), radnym powiatu gostyńskiego I i II kadencji (1998-2002, 2002-2006), wieloletnim prezesem OSP Krzyżanki. W 2003 roku otrzymał tytuł „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego”.


Grażyna Gogulska (1965 - 2018)

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, kierownik Szkoły Filialnej w Wycisłowie. Jak o niej mówią koledzy nauczyciele: wspaniała koleżanka, przyjaciółka, nauczycielka i wychowawczyni. Wiele czasu i uwagi poświęcała wychowankom mającym trudności w nauce. Jako nauczyciel i wychowawca - dbała o wszystkie potrzeby uczniów, nie szczędziła sił i czasu. Starała się, aby kształcenie młodych ludzi było jak najbardziej wszechstronne. Za wyniki swojej pracy była wielokrotnie odznaczana i nagradzana. Ale największą nagrodą były szacunek i wdzięczność uczniów i współpracowników.


Jerzy Stachowiak (1959 - 2018)

Sołtys Sułkowic w latach 2015 - 2018. Zmarł 28 września 2018 r. w wieku 59 lat. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Krobi.

 

 

 


Stefan Wawrzyniak (1946 - 2018)

Urodził się w Borku Wlkp. Oprócz pracy zawodowej, wiele lat życia poświęcił pracy dla innych. W latach od 1984 - 1988 r. był radnym Miasta i Gminy Borek Wlkp. Już od najmłodszych lat interesował się sportem, co znalazło odzwierciedlenie w dorosłym życiu. Wieloletni działacz Ludowych Zespołów Sportowych. Przewodniczący Rady Miejsko-Gminnej LZS, członek Powiatowego Stowarzyszenia LZS w Gostyniu, organizator gminnych, powiatowych oraz ogólnopolskich zawodów. 

 


Zbigniew Skorupka (1952 - 2018)

Radny i jednocześnie wiceprzewodniczący Rady Gminy Piaski w latach 1994 - 1998, wieloletni członek Zespołu Śpiewaczego „TĘCZA” działającego w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach. Dyrektor PUP w Gostyniu.

 

 


Stanisław Kaczmarek (1938 - 2018)

5 stycznia 2018 roku odszedł Stanisław Kaczmarek - samorządowiec i społecznik. Urodził się w Babkowicach. Całe życie zawodowe związał ze Stadniną Koni Pępowo, a po przejściu na emeryturę poświęcił się rodzinie i pracy na rzecz lokalnej społeczności. W latach 2009-2014 zasiadał w Radzie Gminy Pępowo V i VI kadencji. Zasłużył się jako działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Babkowicach.

 


Henryk Busz (1953 - 2018)

Radny Rady Miejskiej w Krobi, sołtys Sułkowic. Funkcję „ambasadora” swojego sołectwa pełnił przez osiem lat, od 2007 do 2015 roku. W 2010 zdobył zaufanie nie tylko mieszkańców swojej miejscowości, ale także innych krobian, którzy wybrali go na radnego. W 2014 roku ponownie mieszkańcy wybrali Henryka Busza do rady miejskiej. Od 2015 r. przewodniczył także miejscowej Radzie Sołeckiej.

 


Piotr Kubiak (1925 - 2017)

Jeden z najbardziej zasłużonych propagatorów biskupiańskiej kultury ludowej. Wszechstronnie utalentowany artysta ludowy, nagradzany na największych festiwalach w Polsce, zarówno jako śpiewak, jak i tancerz. Przez ponad 40 lat działał w Biskupiańskim Zespole Folklorystycznym z Domachowa i Okolic jako członek zarządu, zaś w latach 2000 - 2002 był jego kierownikiem. Nie tylko zapoczątkował odmłodzenie składu w zespole z Domachowa, ale był także inicjatorem utworzenia kapeli dudziarskiej, która później przekształciła się w działający do dziś Zespół „Młodzi Biskupianie”.


Marian Andrzejak (1948 - 2018)

Długoletni sołtys Siedmiorogowa Drugiego i prezes OSP w Siedmiorogowie. Dał się poznać jako wyjątkowo dobry i serdeczny człowiek. Urodził się w 1948 r. w Siedmiorogowie Drugim. Całe swoje życie był związany z borecką gminą. Na jej terenie ukończył szkołę i pracował. Od stycznia 1986 r. był sołtysem, sumiennie i z wielkim zaangażowaniem wypełniał tę funkcję z przerwą w latach 1999-2003, aktywnie uczestnicząc w życiu swojej społeczności. Zawsze słuchał głosu mieszkańców sołectwa.


Hieronim Przybył (zmarł w 2017)

Przez 50 lat życia związany z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Poniecu. Od 1994 r. pełnił funkcję prezesa zarządu PBS w Poniecu.


Franciszek Szafraniak (1933 - 2018)

Sołtys Magdalenek od 1965 r. do 2007 r., współzałożyciel OSP Magdalenki. Zmarł 21 października 2018 r.


Florian Żuraszek (1930 - 2018)

Wieloletni prezes Towarzystwa Śpiewu „Harmonia” w Krobi. Swoją funkcję pełnił od 1981 roku.


Więcej w bieżącym wydaniu Życia Gostynia. 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Komentarze (0)

Serwisy internetowe jarocinska.pl, zpleszewa.pl, rawicz24.pl, gostynska.pl, krotoszynska.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze nie są moderowane. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

dodaj komentarzbądź pierwszy!