Dostosuj wydruk

Nagroda i wyróżnienia w konkursie „Wielkopolska Otwarta”

Nagroda i wyróżnienia w konkursie „Wielkopolska Otwarta”

Rozstrzygnięto konkurs „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”. Na gali w Concordii Design w Poznaniu, którą przygotowano 18 czerwca 2019 r., odznaczono laureatów. Wśród nich znalazły się aż cztery podmioty, działające na terenie powiatu gostyńskiego. - Nagrodzenie tak licznej grupy działań aktywizujących i wspierających na terenie powiatu, pokazuje, że ziemia gostyńska jest otwarta dla środowisk osób z niepełnosprawnościami - komentuje Mirosław Sobkowiak, dyrektor PCPR w Gostyniu.

Konkurs jest od 9 lat organizowany przez samorząd województwa wielkopolskiego. Ma promować ideę włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami. Do udziału zostały zaproszone organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, które w ostatnim roku zrealizowały działania w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia aktywności osób z niepełnosprawnościami. W sumie zgłoszono ponad 100 zrealizowanych działań. Galę uświetnił koncert zespołu Michał Gajda Trio i Marii Adamiak. Był też czas na przestawienie laureatów konkursu. Nagrody i wyróżnienia wręczały m.in. Marzena Wodzińska – członek zarządu województwa wielkopolskiego, Jolanta Kucharzak – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i Anna Skupień - dyrektor oddziału wielkopolskiego PFRON.

Wśród nagrodzonych laureató jest gmina Gostyń, której przyznano III miejsce – za promowanie praw osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Parasolka zaufania”. Nagrodę odebrali burmistrz Gostynia Jerzy Kulak i Magdalrena Rajewska - pełnomocnik burmistrza Gostynia ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Program profilaktyczny „Parasolka zaufania” uzyskał dofinansowanie w kwocie 56 000 złotych w ramach programu osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2018”. Gostyńska gmina realizowała zadania programu z 13 jednostkami oświatowymi (4 przedszkola miejskie, 4 przedszkola niepubliczne i 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich). Przygotowano konkursy dla przedszkoli i uczniów szkół podstawowych, warsztaty psychologiczne i teatralne (również dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych), cykl szkoleń dla poradni zdrowia dziecięcego i przedszkoli. Do działań aktywnie włączył się również Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu, do którego skierowany został cykl działań edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych "Pod parasolem szczęścia". Ideą była edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy wśród osób niepełnosprawnych, zwłaszcza intelektualnie, co jest niezwykle trudnym działaniem.

CZYTAJ o Wicemiss Wielkopolski z Gostynia - KLIK

WYRÓŻNIENIA z powiatu gostyńskiego otrzymały: 
- PCPR w Gostyniu za działania: XIX Ogólnopolski Festiwal „Bez barier” Święta Góra 2018 i za „XIX Integracyjny Bieg Bez Barier im. Bł. Edmunda Bojanowskiego”. Nagrodę odebrały: Natalia Hajnsz – kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PCPR w Gostyniu i Marta Adamek – samodzielny referent  Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PCPR w Gostyniu;

- Stowarzyszenie „DZIECKO”  - za II Wojewódzki Turniej Gry w Bule (petanque) i towarzyszący mu piknik oraz za Festiwal kultur 2018 zrealizowany w Krainie Orła Białego. Wyróżnienie odebrała Natalia Hajnsz reprezentująca stowarzyszenie „DZIECKO”;

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA” za roczne zajęcia terapeutyczne na pływalni, prowadzone metodą Halliwick. Wyróżnienie odebrały: Urszula Szefer – wiceprezes stowarzyszenia „KASIA” i Teresa Małecka – członek zarządu stowarzyszenia „KASIA”.
 

autor: Agata Fajczyk

Źródło:

Dodano: 2019.06.24

gostynska.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kolejowa 15, 63-800 Gostyń., 65 572 74 00