Dostosuj wydruk

Koronawirus. Żaden przypadek zachorowania nie został zgłoszony

Koronawirus. Żaden przypadek zachorowania nie został zgłoszony

W powiece gostyńskim w związku z koronawirusem na chwilę obecną nie ma powodów do paniki. - Póki co żaden przypadek zachorowania nie został zgłoszony czy potwierdzony - zapewnia Robert Marcinkowski, starosta powiatu gostyńskiego. Te informacje potwierdza też dyrekcja gostyńskiego sanepidu.

Mieszkańcy powiatu wystraszyli się po tym, jak do krotoszyńskiego szpitala trafiła pacjentka z objawami grypopodobnymi. Ponieważ przyznała, że przebywała we Włoszech, pojawiły się podejrzenia o ewentualne zarażenie koronawirusem. Kobieta przebywa ciągle w krotoszyńskim szpitalu. Została umieszczona w wyizolowanym pomieszczeniu. Wdrożono również diagnostykę i leczenie. Stan pacjentki uległ poprawie.

Kompleksowych informacji w zakresie epidemii udziela Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gostyniu.

- Wiem, że zdarzają się zapytania, często telefoniczne w tym zakresie - mówi włodarz powiatu.
 

Sanepid może wydać decyzję administracyjną dotyczącą objęcia kwarantanną, ale ona musi wynikać z konkretnych przesłanek, czyli chociażby z wiedzy, że nastąpił kontakt z osobą chorą, bądź też występowania jednego z objawów: kaszlu, gorączki lub duszności.

Jak informuje starosta Robert Marcinkowski, do tej pory nie było konieczności wydawania takich decyzji.

- Jeśli chodzi o opiekę medyczną - podstawowym punktem kontaktu powinien być szpital zakaźny, a taki najbliżej nas jest w Poznaniu. Na terenie województwa wielkopolskiego znajduje się 5 tego typu placówek (WYKAZ TUTAJ -przyp. red.). - mówi gostyński starosta.

- Jednak w sytuacji, gdyby ktoś z wątpliwościami czy podejrzeniami zgłosił się do naszego szpitala, też zostanie mu udzielona pomoc - dodaje włodarz.

Szpital powiatowy w Gostyniu przygotowuje się do przypadku, gdyby zaistniało podejrzenie zakażenia. - Rozmawiałem w tej sprawie z panią dyrektor, która zapewniła mnie o odpowiednim wyposażeniu dla personelu. SP ZOZ dysponuje kombinezonami czy maseczkami z filtrem węglowym - informuje Robert Marcinkowski.

Dziś dyrektor Justyna Jaskulska, podobnie jak pozostali dyrektorzy placówek SP ZOZ z całego województwa była obecna u wojewody wielkopolskiego na spotkaniu, na którym rozmawiano, jak radzić sobie z zagrożeniem koronawirusem.

Na chwilę obecną starosta Robert Marcinkowski nie widzi konieczności zwoływania specjalnego posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego, który koordynuje działania służb dopiero w momencie wystąpienia zagrożenia.

Aktualnie władze powiatu nie otrzymały również żadnych zaleceń ze strony Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Monitorujemy sytuację. Zarówno służby medyczne jak i sanitarne przypominają o zachowaniu podstawowych zasad higieny, która stanowi fundament profilaktyki. Warto pamiętać, że odpowiednia profilaktyka, wiedza, zdrowy rozsądek i zachowanie spokoju są ważniejsze od emocji, które mogą się pojawiać - mówi włodarz powiatu gostyńskiego.

 

 


Jak postępować w przypadku, kiedy wróciłeś z Włoch i zauważysz u siebie objawy grypopodobne, możesz dowiedzieć się pod nr tel. 65 572 14 66; 65 572 14 75  (sanepid w Gostyniu)
sekretariat@psse-gostyn.pl

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin i innego kraju, gdzie występuje koronawirus - pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane: – z podróżowaniem po obszarze gdzie występuje koronawirus, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2, lub – bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował i ma objawy ze strony układu oddechowego.
W gostyńskich aptekach brakuje masek higienicznych (CZYTAJ TUTAJ), tymczasem nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

autor: Agata Fajczyk

Źródło:

Dodano: 2020.02.27

gostynska.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kolejowa 15, 63-800 Gostyń., 65 572 74 00