Dostosuj wydruk

Rów Polski w rejonie Ponieca wyremontowany

Rów Polski w rejonie Ponieca wyremontowany

Po ponad rocznym okresie prac w grudniu ukończona została modernizacja Rowu Polskiego w obrębie miasta. Przypomnijmy, iż roboty rozpoczęły się w październiku 2013 r. i swym zasięgiem objęły powierzchnię 6,1 km rzeki, od granic Ponieca, aż do wysokości Zakładów Mięsnych „Łagrom”, gdzie powstała śluza. Remont koryta cieku wodnego polegał głównie na budowie wałów przeciwpowodziowych na długości 14,1 km, Kanału Obiegowego w Poniecu oraz utworzeniu 4 jazów dodatkowo zabezpieczających miasto przed powodzią. Więcej w bieżącym numerze "Życia Gostynia".

autor: Bogumiła Rzeźnik

Źródło:

Dodano: 2015.01.27

gostynska.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kolejowa 15, 63-800 Gostyń., 65 572 74 00