Dostosuj wydruk

Brzezie, Sikorzyn, Czachorowo - doczekają się wiatraków?

Brzezie, Sikorzyn, Czachorowo - doczekają się wiatraków?

Gostyński radny Marcin Maciejewski na sesji, która odbyła się 29 stycznia przyznał, że jest troszeczkę zazdrosny, kiedy patrzy na tereny, sąsiadujące z Gostyniem, na których stoją już wiatraki, a nawet farmy wiatrowe. - Samorządowcy z tamtych gmin chwalą się, że wysokie podatki z tego tytułu otrzymują lub będą otrzymywać (...) - powiedział rajca Maciejewski. - Czy w gostyńskiej gminie podejmowano już jakieś kroki, odnośnie przyciągnięcia tego typu inwestorów, aby postawili wiatraki na naszym terenie? - dopytywał włodarza Gostynia.

Burmistrz Jerzy Kulak przyznał, że 28 stycznia spotkał się z reprezentantami firmy, która byłaby zainteresowana inwestycją, związaną z postawieniem farmy wiatrowej na terenie ziemi gostyńskiej. To reprezentanci grupy Eko Energia z Małopolski sami zgłosili się do włodarza. Ze strony internetowej pozyskali informację, że w takim dokumencie, jak „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń” wskazano możliwe lokalizacje wiatraków. - Firmie zależy, aby nie przedłużać etapu planistycznego. Jest zainteresowana postawieniem około 8 turbin (...) - informował burmistrz Kulak. Henryk Sadzki, naczelnik wydziału rozwoju i inwestycji w gostyńskim magistracie doprecyzował, że wiatraków może być więcej, w 4 miejscach, na które pozwala „Studium (...) zagospodarowania przestrzennego”. Chodzi o okolice Brzezia, Sikorzyna i Czachorowa. Radny Maciejewski dopytywał, czy wiatraki miałyby stanąć na terenach położonych przy strefie przemysłowej? - Tak, ale to nie będzie miało wpływu na jej rozwój - tłumaczył Jerzy Kulak. Więcej w bieżącym numerze "Życia Gostynia"

autor: Agata Fajczyk

Źródło:

Dodano: 2015.02.11

gostynska.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kolejowa 15, 63-800 Gostyń., 65 572 74 00