Dostosuj wydruk

O funduszu, gazociągu i dożynkach

O funduszu, gazociągu i dożynkach

Burmistrz Borku Wlkp. Marek Rożek w ubiegłym tygodniu spotkał się z sołtysami boreckiej gminy. W zebraniu, które odbyło się 19 sierpnia, w urzędzie miejskim, udział wzięli również: zastępca burmistrza Jolanta Chudzińska, kierownik referatu ochrony środowiska Mirosław Twardowski oraz pracownicy: Ryszard Busz, Alicja Łopatka i Marzena Maćkowiak.

Sołtysom przekazano głównie informacje, dotyczące podziału funduszu sołeckiego na 2016 rok. Podczas spotkania omawiano także sprawy związane z organizacją dożynek gminnych, które odbędą się 6 września. Nie pominięto tematu nawałnicy, która przeszła przez powiat gostyński w połowie sierpnia oraz zasad szacowania szkód w gospodarstwach, w których wystąpiły stratyspowodowane huraganem i suszą. Podczas spotkania omówiona została też kwestia gazyfikacji gminy Borek.

- Na prośbę mieszkańców wystąpiliśmy o założenie gazu w niektórych miejscowościach. Rozpuściliśmy kurendę, sołtysi otrzymali za zadanie zorientowania się wśród mieszkańców, kto byłby chętny do przyłączenia się do gazociągu - informuje burmistrz Marek Rożek. - O tej inwestycji wspominaliśmy już podczas zebrań wiejskich w czasie wyborów sołeckich - dodaje. Realizacja zadania związana jest z liczbą chętnych. Podłączeniem do gazociągu powinno być zainteresowanych co najmniej 70% mieszkańców w danym sołectwie. - Wówczas gazownia będzie ciągnęła główną linię. Właściciel nieruchomości musi zobowiązać się, że pokryje połowę kosztów dociągnięcia gazu od głównej linii do swojej posesji. Od posesji dalej podłączenie gazu realizowane będzie na koszt mieszkańców - wyjaśnia włodarz boreckiej gminy. Średnia cena podłączenia gazu wychodzi ok. 5 000 zł na mieszkańca. - Gmina nie jest inwestorem, nie bierze w tym udziału. My możemy pośredniczyć w kontaktach pomiędzy gazownią a mieszkańcami, możemy ułatwić, umożliwić realizację zadania i doprowadzić do tego, żeby dana wioska była zgazyfikowana - dodaje Marek Rożek.

Jakiej wysokości fundusz sołecki w przyszłym roku zaplanowano dla sołectw z gminy Borek? Czytaj w bieżącym numerze „Życia Gostynia”

Czytaj także dlaczego 16-letni chłopak znalazł się w szpitalu? Kto zrzucił go ze skutera?

autor: Agata Fajczyk

Źródło:

Dodano: 2015.08.28

gostynska.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kolejowa 15, 63-800 Gostyń., 65 572 74 00