Dostosuj wydruk

Starania o rondo trwały 2 lata

Starania o rondo trwały 2 lata

Blisko 2 lata gmina musiała czekać na przedstawienie koncepcji budowy. Burmistrz Ponieca wyjaśnia, że spowodowane to było m.in. powiększaniem gruntów. – Dzisiaj mamy tytuły własności, koncepcje i na tej podstawie prowadzone już są konsultacje z mieszkańcami – tłumaczy Jacek Widyński.

 

Rondo miałoby zostać wybudowane na skrzyżowaniu ul. Bojanowskiej i Rydzyńskiej. – Rondo jest wskazane z uwagi na układ komunikacyjny. Jest to główny ciąg komunikacyjny w kierunku Leszna i dalej. Jedzie tam dużo samochodów o różnym tonażu: ciężarowe, tiry, osobówki – wyjaśnia Jacek Widyński. Jest to droga powiatowa. – Myślę, że przy partnerskich rozmowach z powiatem, rondo uda się wybudować – dodaje.

Inwestycja miałaby poprawić bezpieczeństwo kierowców na skrzyżowaniu. Rondo miałoby zapewnić płynność ruchu i w znacznym stopniu poprawić komunikację. Płynność ruchu w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin. Zmniejszony byłby również hałas a rondo miałoby polepszyć warunki akustyczne w pobliżu. W kierunku Bojanowa (od ul. Rydzyńskiej) zaprojektowano by-pass, który umożliwi omijanie ronda. W projekcie uwzględniono również nowe oświetlenie.

Jeszcze nieznana jest data powstania nowego ronda. Wszelkie pytania i uwagi można zgłaszać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu (pokój nr 9) a także pocztą elektroniczną: um@poniec.pl

Cały artykuł znajdziesz w bieżącym numerze gazety ,,Życie Gostynia''

Czytaj: Radni z automatu

autor: Tomasz Teodorczyk

Źródło:

Dodano: 2018.09.27

gostynska.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kolejowa 15, 63-800 Gostyń., 65 572 74 00