Dostosuj wydruk

Coś się ruszyło w sprawie ścieżki. Powiat daje pieniądze

Coś się ruszyło w sprawie ścieżki. Powiat daje pieniądze

250 000 tysięcy złotych - takiej wysokości pomoc finansową zdecydowali się przekazać województwu wielkopolskiemu radni powiatowi na I etap budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku Poraj - Krajewice.

Zadania znalazło się w programie „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich” realizowanym wspólnie przez województwo wielkopolskie i lokalne samorządy. Aby inwestycja została przyjęta do realizacji musiał być spełniony szereg kryteriów m.in. określone natężenie ruchu czy zagwarantowanie, że scieżka będzie służyła czemuś więcej niż tylko rekreacji. Jednak o wciągnięcu tego przedsięwzięcia na listę do realizacji nie można byłoby nawet marzyć bez deklaracji samorządów, że pokryją połowę kosztów budowy. Ponadto to na ich barkach będzie spoczywało nabycie gruntów pod realizację ścieżki oraz po jej powstaniu utrzymanie obiektu.

Ścieżka Poraj - Krajewice ma powstać po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 434, jadąc w kierunku Krobi. W ramach I etapu zaplanowano powstanie odcinka o długości niemal 900 metrów i szerokości 2,5 metrów. Poza budową ścieżki, zakres robót obejmie wykonanie przepustów oraz zjazdów na działki i drogi gruntowe.

Więcej czytaj w bieżącym wydaniu "Życia Gostynia".

Z policyjnego notatnika: co się działo w minionym roku w naszym powiecie?

 

autor: Bogdan Bujak

Źródło:

Dodano: 2019.03.02

gostynska.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kolejowa 15, 63-800 Gostyń., 65 572 74 00